EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 123362, EUCHNER 123362, CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SH-123362, 126874, EUCHNER 126874, CTP-L1-AR-U-HA-AZE-SH-126874, 137341, EUCHNER 137341, CTP-L1-AR-U-HA-AZE-SH-137341

Model:

CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SH-123362

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23

Mã đặt hàng:

123362

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.483

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-U-HA-AZE-SH-126874

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23, emergency stop, 2 pushbuttons (extended)

Mã đặt hàng:

126874

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.484

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-U-HA-AZE-SH-137341

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23, 2 pushbuttons (extended)

Mã đặt hàng:

137341

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.485

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY