EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 123370, EUCHNER 123370, CTP-L2-AP-U-HA-AZ-SH-123370, 158402, EUCHNER 158402, CTP-L2-AP-U-HA-AZE-SH-158402, 127798, EUCHNER 127798, CTP-LBI-AP-U-HA-AZ-SA-127798

Model:

CTP-L2-AP-U-HA-AZ-SH-123370

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M23

Mã đặt hàng:

123370

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.479

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L2-AP-U-HA-AZE-SH-158402

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M23, 2 pushbuttons (extended)

Mã đặt hàng:

158402

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.480

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-LBI-AP-U-HA-AZ-SA-127798

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-LBI-AP, M12

Mã đặt hàng:

127798

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.481

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY