EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 123308, EUCHNER 123308, CTP-L1-AR-M-HA-AE-SAB-123308, 123374, EUCHNER 123374, CTP-L1-AR-M-HA-AE-SH-123374, 123307, EUCHNER 123307, CTP-L1-AR-M-HA-AZ-SAB-123307

Model:

CTP-L1-AR-M-HA-AE-SAB-123308

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, 2 x M12, with escape release

Mã đặt hàng:

123308

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.480

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-M-HA-AE-SH-123374

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23, with escape release

Mã đặt hàng:

123374

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.481

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-M-HA-AZ-SAB-123307

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, 2 x M12

Mã đặt hàng:

123307

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.482

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY