Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Nguyệt     
services@pitesvietnam.com
0918805949
Sales PTC     
sales@pitesco.com
028 3517 6474
Mr. Trí Sale PTC     
Tri@pitesco.com
0912 300 549

Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 13
Lượt truy cập 32708364

YSI

Show items

Conductivity Instrument

Vui lòng liên hệ

Conductivity Instrument

Vui lòng liên hệ

Dissolved Oxygen Instrument

Vui lòng liên hệ

Dissolved Oxygen Instrument

Vui lòng liên hệ

Laboratory pH Instrument

Vui lòng liên hệ

TruLab pH 1110

Vui lòng liên hệ

MultiLab IDS Kit

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010-1

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010P-1

Vui lòng liên hệ

TruLab pH 1310

Vui lòng liên hệ

TruLab pH 1310P

Vui lòng liên hệ

TruLab pH/ISE 1320

Vui lòng liên hệ

TruLab pH/ISE 1320P

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010-2

Vui lòng liên hệ

MultiLab 4010-3

Vui lòng liên hệ

Thermal Reactor CR 2200

Vui lòng liên hệ

Thermal Reactor CR 3200

Vui lòng liên hệ

Thermal Reactor CR 4200

Vui lòng liên hệ

Colorimeter

Vui lòng liên hệ

Chlorine Colorimeter

Vui lòng liên hệ

pHotoFlex

Vui lòng liên hệ

Photometer

Vui lòng liên hệ

Photometer

Vui lòng liên hệ

Biochemistry Analyzer

Vui lòng liên hệ

Biochemistry Analyzer

Vui lòng liên hệ

Relay Expansion Module

Vui lòng liên hệ