EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 123373, EUCHNER 123373, CTP-L1-AR-U-HA-AE-SH-123373, 137164, EUCHNER 137164, CTP-L1-AR-U-HA-AEE-SH-137164, 122812, EUCHNER 122812, CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SAB-122812

Model:

CTP-L1-AR-U-HA-AE-SH-123373

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23, with escape release

Mã đặt hàng:

123373

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.482

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-U-HA-AEE-SH-137164

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23, emergency stop, 2 pushbuttons (extended), with escape release

Mã đặt hàng:

137164

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.483

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SAB-122812

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, 2 x M12

Mã đặt hàng:

122812

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.484

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY