Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Nguyệt     
services@pitesvietnam.com
0918805949
Sales PTC     
sales@pitesco.com
028 3517 6474
Mr. Trí Sale PTC     
Tri@pitesco.com
0912 300 549

Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 19
Lượt truy cập 28961941

Baumuller

b maXX-PCC

Vui lòng liên hệ

b maXX-controllerPLC

Vui lòng liên hệ

b maXX-drivePLC

Vui lòng liên hệ

b maXX-softdrivePLC

Vui lòng liên hệ

I/O Systems and Couplers

Vui lòng liên hệ

High Power servo drives

Vui lòng liên hệ

High Power servo drives

Vui lòng liên hệ

MODULAR SERVO DRIVES

Vui lòng liên hệ

Mobile Drives

Vui lòng liên hệ

Mobile Drives

Vui lòng liên hệ

Geared motors

Vui lòng liên hệ

Planetary gears BPx

Vui lòng liên hệ

Iron-less linear motors

Vui lòng liên hệ

Geared motors

Vui lòng liên hệ

DC disc motors GDM

Vui lòng liên hệ

Technology Solutions

Vui lòng liên hệ

AC disc motors DSM

Vui lòng liên hệ

High-torque motors DST2

Vui lòng liên hệ

PM4

Vui lòng liên hệ

Decentralised Drives

Vui lòng liên hệ

DC motors GN

Vui lòng liên hệ

AC asynchronous motors DA

Vui lòng liên hệ

AC synchronous motors

Vui lòng liên hệ