EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 123363, EUCHNER 123363, CTP-L1-AR-M-HA-AZ-SH-123363, 157816, EUCHNER 157816, CTP-L1-AR-M-HA-AZS-SAB-157816, 122813, EUCHNER 122813, CTP-L1-AR-U-HA-AE-SAB-122813

Model:

CTP-L1-AR-M-HA-AZ-SH-123363

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23

Mã đặt hàng:

123363

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.481

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-M-HA-AZS-SAB-157816

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, 2 x M12, stainless steel

Mã đặt hàng:

157816

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.482

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AR-U-HA-AE-SAB-122813

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, 2 x M12, with escape release

Mã đặt hàng:

122813

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.483

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY