121028, EUCHNER 121028, MGB-L2-ARA-BL3A1-M-L-121028, 121024, EUCHNER 121024, MGB-L2-ARA-BL3A1-M-R-121024, 121222, EUCHNER 121222, MGB-L2-ARA-BM3A1-M-R-121222, 121181, EUCHNER 121181, MGB-L2-ARA-BM5A1-S1-L-121181, 121179, EUCHNER 121179, MGB-L2-ARA-BM5A1-S1-R-121179, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L2-ARA-BL3A1-M-L-121028

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 1 pushbutton, emergency stop, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121028

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.679

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-BL3A1-M-R-121024

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 1 pushbutton, emergency stop, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121024

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.680

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-BM3A1-M-R-121222

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

121222

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.681

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-BM5A1-S1-L-121181

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121181

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.682

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-BM5A1-S1-R-121179

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121179

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.683

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY