121257, EUCHNER 121257, MGB-L2-ARA-AM3A1-M-R-121257, 121194, EUCHNER 121194, MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-L-121194, 121203, EUCHNER 121203, MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-L-121203, 121190, EUCHNER 121190, MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-R-121190, 121201, EUCHNER 121201, MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-R-121201, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L2-ARA-AM3A1-M-R-121257

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier

Mã đặt hàng:

121257

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.669

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-L-121194

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121194

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.670

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-L-121203

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121203

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.671

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-R-121190

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121190

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.672

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AM5A1-S1-R-121201

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121201

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.673

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY