121353, EUCHNER 121353, MGB-L2-ARA-AP1A1-S1-L-121353, 121351, EUCHNER 121351, MGB-L2-ARA-AP1A1-S1-R-121351, 109945, EUCHNER 109945, MGB-L2-ARA-BA1A1-M-109945, 121008, EUCHNER 121008, MGB-L2-ARA-BK5A1-M-L-121008, 121010, EUCHNER 121010, MGB-L2-ARA-BK5A1-M-R-121010, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L2-ARA-AP1A1-S1-L-121353

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA..., (guard locking by solenoid force) with 4 pushbuttons, RC18

Mã đặt hàng:

121353

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.674

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AP1A1-S1-R-121351

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA..., (guard locking by solenoid force) with 4 pushbuttons, RC18

Mã đặt hàng:

121351

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.675

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-BA1A1-M-109945

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) without control or indicator, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

109945

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.676

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-BK5A1-M-L-121008

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 1 pushbutton, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121008

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.677

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-BK5A1-M-R-121010

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 1 pushbutton, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121010

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.678

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY