121113, EUCHNER 121113, MGB-L2-ARA-AL2A1-S1-L-121113, 121111, EUCHNER 121111, MGB-L2-ARA-AL2A1-S1-R-121111, 121244, EUCHNER 121244, MGB-L2-ARA-AM3A1-M-L-121244, 121263, EUCHNER 121263, MGB-L2-ARA-AM3A1-M-L-121263, 121237, EUCHNER 121237, MGB-L2-ARA-AM3A1-M-R-121237, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L2-ARA-AL2A1-S1-L-121113

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121113

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.664

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AL2A1-S1-R-121111

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

121111

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.665

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AM3A1-M-L-121244

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

121244

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.666

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AM3A1-M-L-121263

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier

Mã đặt hàng:

121263

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.667

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-ARA-AM3A1-M-R-121237

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

121237

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.668

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY