EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 115897, EUCHNER 115897, MGB-L1H-APA-L-115897, 116430, EUCHNER 116430, MGB-L1H-APA-L-116430, 117069, EUCHNER 117069, MGB-L1H-APA-L-117069

Model:

MGB-L1H-APA-L-115897

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, 1 indicator, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115897

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.498

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-L-116430

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, M12 for enabling switch, RC18

Mã đặt hàng:

116430

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.499

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-L-117069

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. adhesive labels, RC18

Mã đặt hàng:

117069

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.500

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY