EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 121376, EUCHNER 121376, MGB-L1-APA-AP5A1-S1-R-121376, 110459, EUCHNER 110459, MGB-L1H-APA-L-110459, 110588, EUCHNER 110588, MGB-L1H-APA-L-110588

Model:

MGB-L1-APA-AP5A1-S1-R-121376

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

121376

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.492

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-L-110459

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

110459

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.493

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-L-110588

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, M12 for enabling switch

Mã đặt hàng:

110588

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.494

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY