EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 116427, EUCHNER 116427, MGB-L1-APA-AH9A1-S5-R-116427, 121370, EUCHNER 121370, MGB-L1-APA-AP4A1-S1-L-121370, 158119, EUCHNER 158119, MGB-L1-APA-AP4A1-S1-L-158119

Model:

MGB-L1-APA-AH9A1-S5-R-116427

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, M12 for enabling switch, RC18

Mã đặt hàng:

116427

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.486

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AP4A1-S1-L-121370

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

121370

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.487

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AP4A1-S1-L-158119

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

158119

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.488

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY