EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 114238, EUCHNER 114238, MGB-L1H-APA-L-114238, 115179, EUCHNER 115179, MGB-L1H-APA-L-115179, 115672, EUCHNER 115672, MGB-L1H-APA-L-115672

Model:

MGB-L1H-APA-L-114238

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, M12 for enabling switch, RC18

Mã đặt hàng:

114238

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.495

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-L-115179

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

115179

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.496

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-L-115672

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115672

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.497

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY