EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 109764, EUCHNER 109764, MGB-L1-APA-AB6A1-S1-R-109764, 110499, EUCHNER 110499, MGB-L1-APA-AC6A1-S1-L-110499, 110498, EUCHNER 110498, MGB-L1-APA-AC6A1-S1-R-110498

Model:

MGB-L1-APA-AB6A1-S1-R-109764

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.., (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

109764

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.474

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AC6A1-S1-L-110499

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

110499

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.475

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AC6A1-S1-R-110498

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

110498

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.476

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY