EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 115225, EUCHNER 115225, MGB-L1-APA-AG4A1-M-115225, 115668, EUCHNER 115668, MGB-L1-APA-AG8A1-S1-L-115668, 115667, EUCHNER 115667, MGB-L1-APA-AG8A1-S1-R-115667

Model:

MGB-L1-APA-AG4A1-M-115225

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

115225

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.480

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AG8A1-S1-L-115668

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115668

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.481

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AG8A1-S1-R-115667

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115667

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.482

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY