EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 156001, EUCHNER 156001, MGB-L1-APA-AD3A1-S9-L-156001, 155999, EUCHNER 155999, MGB-L1-APA-AD3A1-S9-R-155999, 115224, EUCHNER 115224, MGB-L1-APA-AG2A1-M-115224

Model:

MGB-L1-APA-AD3A1-S9-L-156001

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, M12 for enabling switch, M12

Mã đặt hàng:

156001

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.477

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AD3A1-S9-R-155999

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, M12 for enabling switch, M12

Mã đặt hàng:

155999

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.478

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AG2A1-M-115224

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

115224

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.479

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY