EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 114237, EUCHNER 114237, MGB-L1-APA-AA6A1-S5-L-114237, 114235, EUCHNER 114235, MGB-L1-APA-AA6A1-S5-R-114235, 117068, EUCHNER 117068, MGB-L1-APA-AB6A1-S1-L-117068

Model:

MGB-L1-APA-AA6A1-S5-L-114237

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, M12 for enabling switch, RC18

Mã đặt hàng:

114237

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.471

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AA6A1-S5-R-114235

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, M12 for enabling switch, RC18

Mã đặt hàng:

114235

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.472

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-APA-AB6A1-S1-L-117068

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-APA.. (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. adhesive labels, RC18

Mã đặt hàng:

117068

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.473

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY