EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 159112, EUCHNER 159112, CTP-L2-AR-U-HA-AEE-SH-159112, 122814, EUCHNER 122814, CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SAB-122814, 123366, EUCHNER 123366, CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SH-123366

Model:

CTP-L2-AR-U-HA-AEE-SH-159112

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23, emergency stop, 2 pushbuttons (extended), with escape release

Mã đặt hàng:

159112

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.485

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SAB-122814

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, 2 x M12

Mã đặt hàng:

122814

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.486

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SH-123366

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AR, M23

Mã đặt hàng:

123366

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.487

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY