EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 136627, EUCHNER 136627, CTP-L1-AP-U-HA-ZE-SII-136627, 136625, EUCHNER 136625, CTP-L1-AP-U-HA-ZZ-SII-136625, 124729, EUCHNER 124729, CTP-L2-AP-M-HA-AZ-SA-124729

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-ZE-SII-136627

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, 2 x M12, with escape release

Mã đặt hàng:

136627

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.477

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-ZZ-SII-136625

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, 2 x M12

Mã đặt hàng:

136625

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.478

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L2-AP-M-HA-AZ-SA-124729

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M12

Mã đặt hàng:

124729

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.479

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY