114785, EUCHNER 114785, MGB-L1H-ARA-R-114785, 117229, EUCHNER 117229, MGB-L1H-ARA-R-117229, 117314, EUCHNER 117314, MGB-L1H-ARA-R-117314, 119924, EUCHNER 119924, MGB-L1H-ARA-R-119924, 121023, EUCHNER 121023, MGB-L1H-ARA-R-121023, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1H-ARA-R-114785

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

114785

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.589

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-R-117229

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

117229

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.590

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-R-117314

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

117314

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.591

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-R-119924

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC26

Mã đặt hàng:

119924

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.592

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-R-121023

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA..., (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, incl. label carrier

Mã đặt hàng:

121023

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.593

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY