121407, EUCHNER 121407, MGB-L1H-ARA-L-121407, 121414, EUCHNER 121414, MGB-L1H-ARA-L-121414, 121422, EUCHNER 121422, MGB-L1H-ARA-L-121422, 105782, EUCHNER 105782, MGB-L1H-ARA-R-105782, 105783, EUCHNER 105783, MGB-L1H-ARA-R-105783, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1H-ARA-L-121407

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop, selector switch

Mã đặt hàng:

121407

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.579

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-L-121414

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, machine stop, incl. label carrier

Mã đặt hàng:

121414

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.580

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-L-121422

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, key-operated rotary switch, IP54

Mã đặt hàng:

121422

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.581

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-R-105782

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) without control or indicator

Mã đặt hàng:

105782

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.582

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-R-105783

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

105783

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.583

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY