117231, EUCHNER 117231, MGB-L1H-ARA-L-117231, 117316, EUCHNER 117316, MGB-L1H-ARA-L-117316, 119926, EUCHNER 119926, MGB-L1H-ARA-L-119926, 121027, EUCHNER 121027, MGB-L1H-ARA-L-121027, 121068, EUCHNER 121068, MGB-L1H-ARA-L-121068, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1H-ARA-L-117231

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

117231

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.569

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-L-117316

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

117316

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.570

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-L-119926

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC26

Mã đặt hàng:

119926

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.571

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-L-121027

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121027

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.572

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-ARA-L-121068

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons

Mã đặt hàng:

121068

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.573

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY