121226, EUCHNER 121226, MGB-L1-ARA-AM8A1-M-R-121226, 121413, EUCHNER 121413, MGB-L1-ARA-AN1A1-M-L-121413, 121411, EUCHNER 121411, MGB-L1-ARA-AN1A1-M-R-121411, 121421, EUCHNER 121421, MGB-L1-ARA-AN3A1-M-L-121421, 121419, EUCHNER 121419, MGB-L1-ARA-AN3A1-M-R-121419, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1-ARA-AN3A1-S1-L-157849

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, key-operated rotary switch, IP54, RC 18

Mã đặt hàng:

157849

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.549

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AN3A1-S1-R-157848

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, key-operated rotary switch, IP54, RC 18

Mã đặt hàng:

157848

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.550

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AN6A1-M-L-160588

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, selector switch

Mã đặt hàng:

160588

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.551

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AN6A1-M-R-160587

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, selector switch and emergency stop

Mã đặt hàng:

160587

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.552

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AP7A1-M-L-121406

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 2 pushbutton, emergency stop, selector switch

Mã đặt hàng:

121406

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.553

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY