121404, EUCHNER 121404, MGB-L1-ARA-AP7A1-M-R-121404, 121392, EUCHNER 121392, MGB-L1-ARA-AR1A1-M-R-121392, 121026, EUCHNER 121026, MGB-L1-ARA-BL3A1-M-L-121026, 121022, EUCHNER 121022, MGB-L1-ARA-BL3A1-M-R-121022, 121003, EUCHNER 121003, MGB-L1-ARC-AK1A1-M-R-121003, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1-ARA-AP7A1-M-R-121404

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 2 pushbutton, emergency stop, selector switch

Mã đặt hàng:

121404

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.554

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AR1A1-M-R-121392

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

121392

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.555

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-BL3A1-M-L-121026

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121026

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.556

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-BL3A1-M-R-121022

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121022

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.557

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARC-AK1A1-M-R-121003

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARC... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, multicode

Mã đặt hàng:

121003

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.558

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY