121060, EUCHNER 121060, MGB-L1-ARA-AL2A1-M-R-121060, 121086, EUCHNER 121086, MGB-L1-ARA-AL2A1-M-R-121086, 121130, EUCHNER 121130, MGB-L1-ARA-AL3A1-M-R-121130, 157887, EUCHNER 157887, MGB-L1-ARA-AL3A1-S8-L-157887, 157884, EUCHNER 157884, MGB-L1-ARA-AL3A1-S8-R-157884, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1-ARA-AL2A1-M-R-121060

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 2 pushbutton

Mã đặt hàng:

121060

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.529

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AL2A1-M-R-121086

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, incl. label carrier

Mã đặt hàng:

121086

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.530

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AL3A1-M-R-121130

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop

Mã đặt hàng:

121130

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.531

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AL3A1-S8-L-157887

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, M12 for enabling switch, RC26

Mã đặt hàng:

157887

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.532

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AL3A1-S8-R-157884

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, M12 for enabling switch, RC26

Mã đặt hàng:

157884

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.533

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY