109314, EUCHNER 109314, MGB-L1-ARA-AJ2A1-M-109314, 122235, EUCHNER 122235, MGB-L1-ARA-AJ4A1-M-R-122235, 120990, EUCHNER 120990, MGB-L1-ARA-AK1A1-M-R-120990, 121039, EUCHNER 121039, MGB-L1-ARA-AK1A1-S1-L-121039, 121034, EUCHNER 121034, MGB-L1-ARA-AK1A1-S1-R-121034, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1-ARA-AJ2A1-M-109314

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, selector switch and emergency stop

Mã đặt hàng:

109314

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.519

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AJ4A1-M-R-122235

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

122235

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.520

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AK1A1-M-R-120990

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 1 pushbutton

Mã đặt hàng:

120990

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.521

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AK1A1-S1-L-121039

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, RC18

Mã đặt hàng:

121039

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.522

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AK1A1-S1-R-121034

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, RC18

Mã đặt hàng:

121034

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.523

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY