114784, EUCHNER 114784, MGB-L1-ARA-AG2A1-M-114784, 119925, EUCHNER 119925, MGB-L1-ARA-AI2A1-S6-L-119925, 119923, EUCHNER 119923, MGB-L1-ARA-AI2A1-S6-R-119923, 117228, EUCHNER 117228, MGB-L1-ARA-AI9A1-M-117228, 117230, EUCHNER 117230, MGB-L1-ARA-AJ1A1-M-117230, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1-ARA-AG2A1-M-114784

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

114784

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.514

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AI2A1-S6-L-119925

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 3 pushbutton, emergency stop, RC26

Mã đặt hàng:

119925

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.515

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AI2A1-S6-R-119923

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 3 pushbutton, emergency stop, RC26

Mã đặt hàng:

119923

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.516

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AI9A1-M-117228

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

117228

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.517

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1-ARA-AJ1A1-M-117230

 

Mô tả:

Locking module MGB-L1-ARA..., (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

117230

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.518

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY