EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 136691, EUCHNER 136691, MGB2-H-BA1A3-R-136691, 157020, EUCHNER 157020, MGB2-H-BA1A5-L-157020, 157019, EUCHNER 157019, MGB2-H-BA1A5-R-157019

Model:

MGB2-H-BA1A3-R-136691

 

Mô tả:

Handle module MGB2-H... (door handle, with automatic lockout mechanism, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

136691

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.490

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-H-BA1A5-L-157020

 

Mô tả:

Handle module MGB2-H... (door knob, with automatic lockout mechanism, door hinge: left)

Mã đặt hàng:

157020

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.491

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-H-BA1A5-R-157019

 

Mô tả:

Handle module MGB2-H... (door knob, with automatic lockout mechanism, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

157019

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.492

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY