EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 164387, EUCHNER 164387, MGB2-L2-BR-U-XB2S0-DY-L-164387, 164380, EUCHNER 164380, MGB2-L2-BR-U-XB2S0-DY-R-164380, 161783, EUCHNER 161783, MGB2-L2-BR-U-XB2S1-DY-L-161783

Model:

MGB2-L2-BR-U-XB2S0-DY-L-164387

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L2-BR... (2 pushbuttons, emergency stop, open-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

164387

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.484

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L2-BR-U-XB2S0-DY-R-164380

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L2-BR... (2 pushbuttons, emergency stop, open-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

164380

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.485

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L2-BR-U-XB2S1-DY-L-161783

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L2-BR... (M23, 2 pushbuttons, emergency stop, open-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

161783

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.486

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY