EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 161781, EUCHNER 161781, MGB2-L2-BR-U-XB2S1-DY-R-161781, 164403, EUCHNER 164403, MGB2-L2-BR-U-XB7S0-DY-L-164403, 164400, EUCHNER 164400, MGB2-L2-BR-U-XB7S0-DY-R-164400

Model:

MGB2-L2-BR-U-XB2S1-DY-R-161781

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L2-BR... (M23, 2 pushbuttons, emergency stop, open-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

161781

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.485

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L2-BR-U-XB7S0-DY-L-164403

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L2-BR... (2 pushbuttons, open-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

164403

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.486

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L2-BR-U-XB7S0-DY-R-164400

 

Mô tả:

Locking module MGB2-L2-BR... (2 pushbuttons, open-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

164400

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.487

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY