EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 110461, EUCHNER 110461, MGB-L2H-APA-L-110461, 110549, EUCHNER 110549, MGB-L2H-APA-L-110549, 115674, EUCHNER 115674, MGB-L2H-APA-L-115674

Model:

MGB-L2H-APA-L-110461

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-APA... (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

110461

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.534

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2H-APA-L-110549

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-APA... (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, M12 for enabling switch

Mã đặt hàng:

110549

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.535

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2H-APA-L-115674

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-APA... (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115674

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.536

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY