EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 115670, EUCHNER 115670, MGB-L2-APA-AG8A1-S1-L-115670, 115669, EUCHNER 115669, MGB-L2-APA-AG8A1-S1-R-115669, 110075, EUCHNER 110075, MGB-L2H-APA-L-110075

Model:

MGB-L2-APA-AG8A1-S1-L-115670

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-APA.., (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115670

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.531

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-APA-AG8A1-S1-R-115669

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-APA.., (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115669

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.532

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2H-APA-L-110075

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-APA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

110075

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.533

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY