EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 110076, EUCHNER 110076, MGB-L2-APA-AB6A1-S1-L-110076, 109765, EUCHNER 109765, MGB-L2-APA-AB6A1-S1-R-109765, 110501, EUCHNER 110501, MGB-L2-APA-AC6A1-S1-L-110501

Model:

MGB-L2-APA-AB6A1-S1-L-110076

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-APA.. (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

110076

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.525

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-APA-AB6A1-S1-R-109765

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-APA.., (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

109765

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.526

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2-APA-AC6A1-S1-L-110501

 

Mô tả:

Locking module MGB-L2-APA.., (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

110501

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.527

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY