EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 122090, EUCHNER 122090, MGB-L1HE-APA-L-122090, 156003, EUCHNER 156003, MGB-L1HE-APA-L-156003, 158120, EUCHNER 158120, MGB-L1HE-APA-L-158120

Model:

MGB-L1HE-APA-L-122090

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

122090

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.516

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-APA-L-156003

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, with 2xM12

Mã đặt hàng:

156003

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.517

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-APA-L-158120

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

158120

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.518

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY