EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 115895, EUCHNER 115895, MGB-L1H-APA-R-115895, 116428, EUCHNER 116428, MGB-L1H-APA-R-116428, 121369, EUCHNER 121369, MGB-L1H-APA-R-121369

Model:

MGB-L1H-APA-R-115895

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, 1 indicator, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115895

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.510

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-R-116428

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, incl. label carrier, M12 for enabling switch, RC18

Mã đặt hàng:

116428

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.511

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-R-121369

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

121369

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.512

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY