EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 114236, EUCHNER 114236, MGB-L1H-APA-R-114236, 115178, EUCHNER 115178, MGB-L1H-APA-R-115178, 115671, EUCHNER 115671, MGB-L1H-APA-R-115671

Model:

MGB-L1H-APA-R-114236

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, M12 for enabling switch, RC18

Mã đặt hàng:

114236

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.507

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-R-115178

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

115178

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.508

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1H-APA-R-115671

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1H-APA... (guard locking by spring force) with 3 pushbuttons, emergency stop, RC18

Mã đặt hàng:

115671

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.509

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY