EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 136675, EUCHNER 136675, CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-EX-136675, 123364, EUCHNER 123364, CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SH-123364, 124468, EUCHNER 124468, CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SII-124468

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-EX-136675

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M12, ATEX

Mã đặt hàng:

136675

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.475

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SH-123364

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, M23

Mã đặt hàng:

123364

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.476

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SII-124468

 

Mô tả:

Transponder-coded safety switch CTP-AP, 2 x M12

Mã đặt hàng:

124468

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.477

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY