dts-3281-may-lam-mat-pfannenberg.png

DTS 3281 Máy làm mát pfannenberg,  Pfannenberg DTS 3261, Pfannenberg DTS 3281, Máy làm mát pfannenberg, máy làm mát ngoài trời pfannenberg

Pfannenberg Outdoor Cooling Units/ Máy làm mát ngoài trời Pfannenberg.

Pfannenberg cung cấp các dàn làm mát ngoài trời được chứng nhận theo Tiêu chuẩn NEMA: Trong nhà (NEMA Loại 12), Ngoài trời (NEMA Loại 3R / 4) và Ngoài trời / Rửa sạch (NEMA Loại 4 / 4X).

Các dòng Máy làm mát này có thiết kế nhỏ gọn – lý tưởng dùng trong các tủ điều khiển nhỏ  và lớn với mục đích làm mát các điểm tỏa nhiệt.

Dòng máy pfannenberg DTS 3261/ 3281 phù hợp cho các ứng dụng ngoài trời và công nghiệp thực phẩm

Thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn IP56 và không cần bảo trì

DTS 3031 (NEMA 3R/4) | DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 306–350 W/ Máy làm mát  DTS 3031 (NEMA 3R/4) | DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) 306–350 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3031_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3031 (NEMA 3R/4) 13383141355
pfannenberg DTS 3031 (NEMA 3R/4) 13383144355
pfannenberg DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) 13383141158
pfannenberg DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) 13383144158

DTS 3061 (NEMA 3R/4) | DTS 3081 (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 694–800 W/ Máy làm mát  DTS 3061 (NEMA 3R/4) | DTS 3081 (NEMA 4/4X) 694–800 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3061_3081_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3061 (NEMA 3R/4) 13382341355
pfannenberg DTS 3061 (NEMA 3R/4) 13382341375
pfannenberg DTS 3061 (NEMA 3R/4) 13382344355
pfannenberg DTS 3061 (NEMA 3R/4) 13382344375
pfannenberg DTS 3081 (NEMA 4/4X) 13382341300
pfannenberg DTS 3081 (NEMA 4/4X) 13382341300
pfannenberg DTS 3081 (NEMA 4/4X) 13382344300
pfannenberg DTS 3081 (NEMA 4/4X) 13382344178

DTS 3265 HT (NEMA 3R/4) | DTS 3165 HT (NEMA 3R/4) DTS 3061 HT (NEMA 3R/4) HIGH TEMPERATURE COOLING UNITS/ Máy làm mát  nhiệt độ cao DTS 3265 HT (NEMA 3R/4) | DTS 3165 HT (NEMA 3R/4) DTS 3061 HT (NEMA 3R/4).

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3265HT_3165HT_3061HT_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3265 HT 13393841001
pfannenberg DTS 3165 HT 13393641001
pfannenberg DTS 3061 HT 13392341005

DTS 3161 (NEMA 3R/4) | DTS 3181 (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 1140–1235 W/ Máy làm mát  DTS 3161 (NEMA 3R/4) | DTS 3181 (NEMA 4/4X) 1140–1235 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3161_3181_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3161 (NEMA 3R/4) 13385436355
pfannenberg DTS 3161 (NEMA 3R/4) 13385441355
pfannenberg DTS 3161 (NEMA 3R/4) 13385444355
pfannenberg DTS 3161 (NEMA 3R/4) 13385436375
pfannenberg DTS 3161 (NEMA 3R/4) 13385441375
pfannenberg DTS 3161 (NEMA 3R/4) 13385444375
pfannenberg DTS 3181 (NEMA 4/4X) 13385436158
pfannenberg DTS 3181 (NEMA 4/4X) 13385441158
pfannenberg DTS 3181 (NEMA 4/4X) 13385444158
pfannenberg DTS 3181 (NEMA 4/4X) 13385436178
pfannenberg DTS 3181 (NEMA 4/4X) 13385441178
pfannenberg DTS 3181 (NEMA 4/4X) 13385444178

DTS 3165 (NEMA 3R/4) | DTS 3185 (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 1948–2050 W/ Máy làm mát  DTS 3165 (NEMA 3R/4) | DTS 3185 (NEMA 4/4X) 1948–2050 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3165_3185_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3165 (NEMA 3R/4) 13383636355
pfannenberg DTS 3165 (NEMA 3R/4 13383639355
pfannenberg DTS 3165 (NEMA 3R/4) 13383636375
pfannenberg DTS 3165 (NEMA 3R/4) 13383639375
pfannenberg DTS 3185 (NEMA 4/4X) 13383636158
pfannenberg DTS 3185 (NEMA 4/4X) 13383639158
pfannenberg DTS 3185 (NEMA 4/4X) 13383636178
pfannenberg DTS 3185 (NEMA 4/4X) 13383639178

DTS 3261 (NEMA 3R/4) | DTS 3281 (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 1900–2000 W/ Máy làm mát  DTS 3261 (NEMA 3R/4) | DTS 3281 (NEMA 4/4X) 1900–2000 W.

CataloguePfannenberg_Product_Sheet_DTS_3261_3281_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3261 (NEMA 3R/4) 13385736355
pfannenberg DTS 3261 (NEMA 3R/4) 13385741355
pfannenberg DTS 3261 (NEMA 3R/4) 13385744355
pfannenberg DTS 3261 (NEMA 3R/4) 13385736375
pfannenberg DTS 3261 (NEMA 3R/4) 13385741375
pfannenberg DTS 3261 (NEMA 3R/4) 13385744375
pfannenberg DTS 3281 (NEMA 4/4X) 13385736158
pfannenberg DTS 3281 (NEMA 4/4X) 13385741158
pfannenberg DTS 3281 (NEMA 4/4X) 13385744158
pfannenberg DTS 3281 (NEMA 4/4X) 13385736178
pfannenberg DTS 3281 (NEMA 4/4X) 13385741178
pfannenberg DTS 3281 (NEMA 4/4X) 13385744178

DTS 3265 (NEMA 3R/4) | DTS 3285 (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 3040–3500 W/ Máy làm mát  DTS 3265 (NEMA 3R/4) | DTS 3285 (NEMA 4/4X)  3040–3500 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3265_3285_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3265 (NEMA 3R/4) 13383836355
pfannenberg DTS 3265 (NEMA 3R/4) 13383839355
pfannenberg DTS 3265 (NEMA 3R/4) 13383836375
pfannenberg DTS 3265 (NEMA 3R/4) 13383839375
pfannenberg DTS 3285 (NEMA 4/4X) 13383836158
pfannenberg DTS 3285 (NEMA 4/4X) 13383839158
pfannenberg DTS 3285 (NEMA 4/4X) 13383836178
pfannenberg DTS 3285 (NEMA 4/4X) 13383839178

DTS 3461C (NEMA 3R/4) | DTS 3481C (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 5800 W/ Máy làm mát  DTS 3461C (NEMA 3R/4) | DTS 3481C (NEMA 4/4X) 5800 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3461C_3481C_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3461C (NEMA 3R/4) 13384136375
pfannenberg DTS 3481C (NEMA 4/4X) 13384136178

DTS 3661C (NEMA 3R/4) | DTS 3681C (NEMA 4/4X) COOLING UNITS 7200 W/ Máy làm mát  DTS 3661C (NEMA 3R/4) | DTS 3681C (NEMA 4/4X) 7200 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_3661C_3681C_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 3661C (NEMA 3R/4) 13384036375
pfannenberg DTS 3681C (NEMA 4/4X) 13384036178

PTC là đại lý chính thức hãng Pfannenberg tại Vietnam - Đại lý Pfannenberg Vietnam

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0916.551.173

Email: sale@pitesco.com

Xem thêm các dòng sản phẩm Pfannenberg tại đây!