330850-90-00-bently-nevada-cam-bien-tiem-can-bently-nevada.png

330850-90-00 Bently Nevada / Cảm biến tiệm cận Bently Nevada / Proximity Sensor Bently Nevada / Bently Nevada Vietnam

  • Tên sản phẩm: Cảm biến tiệm cận/ Proximity Sensor
  • Code: 330850-90-00
  • Hãng: Bently Nevada Vietnam
  • Xuất xứ: USA

Thông tin chung:
Cảm biến tiệm cận 3300 XL 25mm1 có cùng các tính năng nâng cao như 330 XL trước đây. Cảm biến tiệm cận được thiết kế mỏng cho phép nó được cài đặt DIN-rail mật độ cao hoặc cấu hình gắn bảng điều khiển truyền thống. Cải thiện khả năng miễn nhiễm RFI/EMI cho phép 300 XL đạt CE Châu Âu phê duyệt. Khả năng miễn dịch RFI này cũng ngăn chặn hệ thống đầu dò không bị ảnh hưởng bất lợi bởi tín hiệu vô tuyến tần số cao lân cận. SpringLoc dải đầu cuối trên cảm biến tiệm cận không yêu cầu công cụ cài đặt đặc biệt và tạo điều kiện nhanh hơn, kết nối mạnh mẽ.

 

Đặc tính:

  • Tổng chiều dài và tùy chọn lắp đặt: -90 – 9.0 m (29,5ft) chiều dài hệ thống
  • Tùy chọn phê duyệt đại lý: -00- Không phê duyệt