9200-06-05-01-00-bently-nevada-cam-bien-do-rung-bently-nevada.png

9200-06-05-01-00 Bently Nevada / Cảm biến độ rung Bently Nevada / Two Wire Velocity Seismoprobe Transducer Bently Bently / Nevada Nevada Vietnam

 

  • Tên sản phẩm: Cảm biến độ rung/Two Wire Velocity Seismoprobe Transducer
  • Code: 9200-06-05-01-00
  • Hãng: Bently Nevada Vietnam
  • Xuất xứ: USA

Thông tin chung: 9200 là bộ chuyển đổi hai dây phù hợp để truyền giám sát liên tục hoặc đo lường định kì kết hợp với thử nghiệm hoặc dụng cụ chẩn đoán. Khi được đặt hàng với cáp tích hợp tùy chọn, 9200 có khả năng chống lại môi trường ăn mòn tuyệt vời mà không cần bảo vệ bổ sung.
 

Đặc tính:

  • Thông số kĩ thuật tại khoảng +22 độ C (+72 độ F) với 25mm/s (1 in/s) của máy, vỏ rung ở 100 Hz (6000 cpm) với tải 10 kilo ohm trừ khi được quy định khác
  • Góc gắn đầu dò/vận hành tối thiểu: 06-0 100, 10Hz (600cpm)
  • Tùy chọn đầu nối: 05 – terminal block top mount
  • Tùy chọn đế gắn: 01 – hình tròn, đinh tán ¼-in 20 UNC
  • Tùy chọn phê duyệt của đại lý: 00 – không cần phê duyệt