121352, EUCHNER 121352, MGB-L2H-ARA-R-121352, 112532, EUCHNER 112532, MGB-L2HC-ARA-L-112532, 112531, EUCHNER 112531, MGB-L2HC-ARA-R-112531, 110821, EUCHNER 110821, MGB-L2HE-ARA-L-110821, 121072, EUCHNER 121072, MGB-L2HE-ARA-L-121072, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L2H-ARA-R-121352

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 4 pushbuttons, RC18

Mã đặt hàng:

121352

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.709

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HC-ARA-L-112532

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, 2 indicators, emergency stop, incl. label carrier, RC26

Mã đặt hàng:

112532

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.710

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HC-ARA-R-112531

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, 2 indicators, emergency stop, incl. label carrier, RC26

Mã đặt hàng:

112531

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.711

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HE-ARA-L-110821

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2HE-ARA... (guard locking by solenoid force) with 3 pushbuttons, RC18

Mã đặt hàng:

110821

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.712

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2HE-ARA-L-121072

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2HE-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons

Mã đặt hàng:

121072

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.713

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY