110615, EUCHNER 110615, MGB-L2H-ARA-R-110615, 117315, EUCHNER 117315, MGB-L2H-ARA-R-117315, 121011, EUCHNER 121011, MGB-L2H-ARA-R-121011, 121025, EUCHNER 121025, MGB-L2H-ARA-R-121025, 121065, EUCHNER 121065, MGB-L2H-ARA-R-121065, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L2H-ARA-R-110615

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

110615

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.699

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2H-ARA-R-117315

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

117315

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.700

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2H-ARA-R-121011

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 1 pushbutton, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121011

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.701

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2H-ARA-R-121025

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 1 pushbutton, emergency stop, incl. label carrier, guard lock monitoring switched off

Mã đặt hàng:

121025

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.702

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L2H-ARA-R-121065

 

Mô tả:

Locking set MGB-L2H-ARA... (guard locking by solenoid force) with 2 pushbuttons

Mã đặt hàng:

121065

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.703

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY