157850, EUCHNER 157850, MGB-L1HE-ARA-R-157850, 157888, EUCHNER 157888, MGB-L1HE-ARA-R-157888, 160589, EUCHNER 160589, MGB-L1HE-ARA-R-160589, 121042, EUCHNER 121042, MGB-L1HE-ARC-L-121042, 121004, EUCHNER 121004, MGB-L1HE-ARC-R-121004, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1HE-ARA-R-157850

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, key-operated rotary switch, RC18

Mã đặt hàng:

157850

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.644

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARA-R-157888

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, M12 for enabling switch, RC26

Mã đặt hàng:

157888

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.645

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARA-R-160589

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, selector switch

Mã đặt hàng:

160589

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.646

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARC-L-121042

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARC... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, RC18, multicode

Mã đặt hàng:

121042

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.647

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARC-R-121004

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARC... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, multicode

Mã đặt hàng:

121004

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.648

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY