160590, EUCHNER 160590, MGB-L1HE-ARA-L-160590, 105784, EUCHNER 105784, MGB-L1HE-ARA-R-105784, 109313, EUCHNER 109313, MGB-L1HE-ARA-R-109313, 110220, EUCHNER 110220, MGB-L1HE-ARA-R-110220, 110689, EUCHNER 110689, MGB-L1HE-ARA-R-110689, EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam

Model:

MGB-L1HE-ARA-L-160590

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, selector switch

Mã đặt hàng:

160590

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.624

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARA-R-105784

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA... (guard locking by spring force) without control or indicator

Mã đặt hàng:

105784

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.625

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARA-R-109313

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA... (guard locking by spring force) with 1 pushbutton, emergency stop, selector switch

Mã đặt hàng:

109313

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.626

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARA-R-110220

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA..., (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop

Mã đặt hàng:

110220

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.627

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB-L1HE-ARA-R-110689

 

Mô tả:

Locking set MGB-L1HE-ARA... (guard locking by spring force) with 2 pushbuttons, emergency stop, incl. label carrier, RC18

Mã đặt hàng:

110689

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.628

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY