EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 161789, EUCHNER 161789, MGB2-L2H-BR-U-S1-DY-L-161789, 161788, EUCHNER 161788, MGB2-L2H-BR-U-S1-DY-R-161788, 164385, EUCHNER 164385, MGB2-L2HE-BR-U-S0-DY-L-164385

Model:

MGB2-L2H-BR-U-S1-DY-L-161789

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L2...-BR (M23, 2 pushbuttons, emergency stop, open-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

161789

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.463

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L2H-BR-U-S1-DY-R-161788

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L2...-BR (M23, 2 pushbuttons, emergency stop, open-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

161788

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.464

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L2HE-BR-U-S0-DY-L-164385

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L2HE-BR (2 pushbuttons, emergency stop, with escape release, open-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

164385

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.465

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY