EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 161786, EUCHNER 161786, MGB2-L1H-BR-U-S1-DY-R-161786, 164745, EUCHNER 164745, MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-L-164745, 164744, EUCHNER 164744, MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-R-164744

Model:

MGB2-L1H-BR-U-S1-DY-R-161786

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-BR (M23, 2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

161786

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.460

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-L-164745

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-BP (M23, 1 pushbutton, closed-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

164745

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.461

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1HE-BP-M-S2-RY-R-164744

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-BP (M23, 1 pushbutton, closed-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

164744

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.462

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY