EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 156386, EUCHNER 156386, MGB2-L1HB-PN-U-S4-DA-R-156386, 161653, EUCHNER 161653, MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-L-161653, 161652, EUCHNER 161652, MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-R-161652

Model:

MGB2-L1HB-PN-U-S4-DA-R-156386

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-PN (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

156386

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.503

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-L-161653

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-PN (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

161653

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.504

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1HB-PN-U-S4-MA-R-161652

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-PN (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

161652

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.505

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY