EUCHNER Vietnam, EUCHNER Việt Nam, 156389, EUCHNER 156389, MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-L-156389, 156388, EUCHNER 156388, MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-R-156388, 156387, EUCHNER 156387, MGB2-L1HB-PN-U-S4-DA-L-156387

Model:

MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-L-156389

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-PN (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

156389

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.502

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1HB-PN-U-S3-DA-R-156388

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-PN (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on right)

Mã đặt hàng:

156388

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.503

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

Model:

MGB2-L1HB-PN-U-S4-DA-L-156387

 

Mô tả:

Complete set MGB2-L1...-PN (2 pushbuttons, emergency stop, closed-circuit current principle, door hinge on left)

Mã đặt hàng:

156387

 

Giá bán:

Liên hệ TUẤN 0357.988.660 (Zalo) / 0915.980.504

Xuất xứ:

EUCHNER Germany / EUCHNER Việt Nam

 

Email hỗ trợ:

tuan@pitesvietnam.com

 

Xem thêm các sản phẩm EUCHNER Việt Nam TẠI ĐÂY